Algemene voorwaarden

Funlinedance

Algemene voorwaarden
– Je inschrijving is pas geldig bij de vereniging voor een dansjaar, bepaald op de Inschrijvingspagina website én na betaling van je bijdrage.
– Bijdragen worden enkel terugbetaald na voorlegging mutualiteitsattest van gedeeltelijke  (minimum de periode van het resterende dansseizoen) of volledige invaliditeit. Dit voor de niet gevolgde lessen tijdens de periode die vermeld staat op het attest. Het attest moet een begindatum en einddatum of einddatum onbepaald hebben.

Goede afspraken creëert vlotte lessen:
– Gelieve elke les tijdig aanwezig te zijn. Een onverwachte situatie thuis/werk enz. kan altijd waarvoor ons begrip uiteraard.
– Gelieve je mobiele telefoon op stil te zetten voor de les start. Verwacht je een dringende oproep is de beltoon toegelaten, de lesgeefster hiervan verwittigen voor de les start voorkomt misverstanden.
– Wil je een inhaal les volgen, doordat je een les gemist hebt, gelieve je aan te melden bij aankomst van de inhaal les bij de bestuurder van de vereniging, of bij afwezigheid, aan de lesgeefster.