Algemene voorwaarden

Funlinedance

Algemene voorwaarden
– Je inschrijving is pas geldig bij de vereniging voor een dansjaar, bepaald op de Inschrijvingspagina website én na betaling van je lidgeld.
– Restitutie van het lidgeld is uitgesloten. Funlinedance vzw bied je de mogelijkheid om je gemiste lessen in te halen. Dit kan tot het einde van het dansjaar (september tem juni of eind 15-lessenreeks) waarvoor je ingeschreven én betaald hebt.

Goede afspraken creëert vlotte lessen:
– Kom op tijd naar de les.
– Betreed de zaal pas na toestemming van de lesgeefster.
– Het voortijdig verlaten van de les is mogelijk met goedkeuring van de lesgeefster
– Gedraag je correct en respectvol ten opzichte van je lesgeefster en mededansers.
– Wees proactief en volg de instructies van de lesgeefster.
– Praat niet onderling tijdens de les, dit bevordert de concentratie en de vlotheid van de lessen.
– Mobiele telefoons staan tijdens de les op stil, tenzij anders met de lesgeefster is overeengekomen.
– Vanwege hygiënische redenen en om concentratie te bevorderen, is kauwgom tijdens de les niet toegestaan.
– Het is van belang dat de zaal na afloop van de les netjes achterblijft. Je hulp hierbij wordt gewaardeerd.
– Pestgedrag wordt binnen onze vereniging niet getolereerd en kan leiden tot sancties.
– Voor klachten en vragen kan je terecht bij Conny Cornelis of Luc Notenbaert. Dit bevordert een open dialoog en betere communicatie binnen de vereniging.
Door deze afspraken te respecteren, creëren we een aangename en leerrijke omgeving voor iedereen.
Extra
– Kies voor kleding die comfortabel zit en u bewegingsvrijheid geeft tijdens de les.
– Draag schoenen die stevigheid, grip en ondersteuning bieden aan uw enkels en voeten, om uw veiligheid te garanderen en u optimaal te laten genieten van de dansactiviteit. Het is niet verplicht om speciale dansschoenen aan te schaffen, doch het dragen ervan kan uw danscomfort en -veiligheid bevorderen.

Auteursrecht choreografie
Alle choreografieën van Funlinedance vzw zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van lesgeefster Conny Cornelis
Alle doorgestuurde choreografieën mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gehouden.
De auteursrechtelijke bescherming betekent dat u:
– De choreografieën niet mag kopiëren, distribueren of op een andere manier delen met anderen. Dit omvat het kopiëren van de choreografieën op papier, digitaal of via video, het delen van de choreografieën met anderen via e-mail, sociale media of andere online platforms, en het verkopen of verhuren van de choreografieën.
– De choreografieën alleen mag gebruiken voor uw eigen plezier en oefening. U mag de choreografieën thuis oefenen en dansen, of met mededansers van Funlinedance.
– De choreografieën niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit omvat het gebruik van de choreografieën in een les, workshop, voor uw eigen dansschool, in een dansvoorstelling die u verkoopt, of in een video die u op YouTube of een ander platform plaatst met als doel geld te verdienen.
De auteursrechtelijke bescherming van de choreografieën van Funlinedance vzw blijftgelden, zelfs indien u de vereniging later verlaat.