Algemene voorwaarden

Solodans voor elke leeftijd

Algemene voorwaarden

– Je inschrijving is pas geldig bij de vereniging voor een dansseizoen, bepaald op de Inschrijvingspagina website, na betaling van je bijdrage.

РBijdragen worden enkel terugbetaald na voorlegging mutualiteitsattest van gedeeltelijke  (minimum de periode van het resterende dansseizoen) of volledige invaliditeit. Dit voor de niet gevolgde lessen tijdens de periode die vermeld staat op het attest. Het attest moet een begindatum en einddatum of einddatum onbepaald hebben.

– De rest van de voorwaarden en mogelijkheden staan vermeld op de Website.

– Gelieve bij iedere les tijdig aanwezig te zijn, zodat je de les niet stoort bij laattijdig binnenkomen.

– Bij vroegtijdig verlaten van de les, gelieve de lesgeefster of bestuurslid daar bij het begin van de les, ervan op de hoogte te brengen of ten laatste tijdens de pauze.

– Wil je een inhaalles volgen, doordat je een les gemist hebt, gelieve hiervoor vooraf geen mails of andere berichten te sturen. Meld je aan bij aankomst van de inhaalles bij de bestuurder van de vereniging, of bij afwezigheid, aan de lesgeefster.