Algemene voorwaarden

Solodans voor elke leeftijd

Algemene voorwaarden

– Je inschrijving is pas geldig bij de vereniging voor een dansjaar, bepaald op de Inschrijvingspagina website én na betaling van je bijdrage.

– Bijdragen worden enkel terugbetaald na voorlegging mutualiteitsattest van gedeeltelijke  (minimum de periode van het resterende dansseizoen) of volledige invaliditeit. Dit voor de niet gevolgde lessen tijdens de periode die vermeld staat op het attest. Het attest moet een begindatum en einddatum of einddatum onbepaald hebben.

– De rest van de voorwaarden en mogelijkheden staan vermeld op de Website.

Als lid van de vereniging ga je akkoord met onderstaande afspraken

– Gelieve bij iedere les tijdig aanwezig te zijn, zodat je de les niet stoort bij laattijdig binnenkomen.

– Bij vroegtijdig verlaten van de les, gelieve de lesgeefster of bestuurslid bij het begin van de les, daarvan op de hoogte te brengen of ten laatste tijdens de pauze. Gelieve hiervan enkel gebruik te maken indien noodzakelijk.

– In respect naar de lesgeefster en je danscollega’s is onderling praten gedurende de les niet toegelaten. Een vraag stellen of leuke opmerking in de groep algemeen kan/mag wel.

– Gelieve je mobiele telefoon op stil te zetten voor de les start. Verwacht je een dringende oproep, verwittig de lesgeefster hiervan voor de les start.

– Gelieve na de pauze zo snel mogelijk je plaats in te nemen op de dansvloer, dit in respect naar de lesgeefster en je danscollega’s.

– Wil je een inhaalles volgen, doordat je een les gemist hebt, gelieve hiervoor vooraf geen mails of andere berichten te sturen. Meld je aan bij aankomst van de inhaalles bij de bestuurder van de vereniging, of bij afwezigheid, aan de lesgeefster.